Datblygu Sgiliau drwy’r Cwricwlwm

Mae'r pecyn cymorth ETC yn adnodd ar-lein a ddatblygwyd 'gan addysgwyr i addysgwyr' er mwyn darparu cronfa o adnoddau, ble mae pob un ohonynt wedi cael eu cynllunio i ddatblygu sgiliau a hyder mewn dysgwyr.

Drwy ddewis y Datganiad Meincnodi QAA mwyaf perthnasol o'r rhestr pwnc isod, dangosir i chi pa Sgiliau Menter mae eich Canllawiau Pwnc QAA yn eu hamlygu, ynghyd â detholiad o ddulliau addysgu priodol (Canllawiau-Sut-i) ac enghreifftiau achos er mwyn i chi ddewis ohonynt

Archwilio Pynciau