Gwella’r Cwricwlwm

Pecyn Cymorth Technegau Addysgu

Gwella’r Cwricwlwm

Mae’r QAA yn cynhyrchu datganiadau meincnod sy'n gosod allan yr hyn y dylai graddedigion wybod a gallu ei wneud, ac yn cynhyrchu canllawiau ar bynciau megis addysg menter.

Joanna Wynn

SWYDDOG CYFRYNGAU CYMDEITHASOL, Public Engagement Group

Bydd staff addysgu yn cael mynediad at wybodaeth sy'n berthnasol i'w disgyblaethau eu hunain gan ddefnyddio'r adnodd gwerthfawr hwn.

Dr David Blaney

PRIF WEITHREDWR, HEFCW

Dylai gwneud i ddysgu ddigwydd fod yn fwriad ffocws pob addysgwr ymroddedig

Professor Phil Race

BSC PHD PGCE FCIPD PFHEA NTF

Nid yw addysgu rhagorol yn digwydd ar hap: mae'n ganlyniad cynllunio cwricwlwm pwrpasol a gwybodus ar dystiolaeth, yn canolbwyntio ar feithrin ymgysylltu â myfyrwyr go iawn

Professor Sally Brown

NTF PFHEA SFSEDA

EEUK – wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a chysylltu addysgwyr menter am dros 14 mlynedd i wella darpariaeth arloesol ar draws ystod eang o ddisgyblaethau.

Enterprise Educators UK

Mae’r NCEE yn croesawu datblygu adnoddau sy'n cefnogi'r addysgwr i ddysgu gan feddylwyr blaenllaw yn ogystal ag ymarferwyr go iawn sy’n gweithio yn eu meysydd pwnc eu hunain

NCEE